Tarif

Înființare SRL                                                                                 600 Lei
Înființare PFA                                                                                 300 Lei
Găzduire Sediu Social                                                                   500 Lei
DUPLICAT CUI                                                                               150 Lei
Cesiune Părți Sociale                                                                   600 Lei
Deschidere Punct de Lucru                                                         300 Lei
Închidere Punct de Lucru                                                            300 Lei
Dizolvare și Lichidare Firmă                                                       500 Lei
Majorare Capital Social                                                              450 Lei
Schimbare Denumire                                                                   450 Lei
Prelungire Sediu Social                                                                200 Lei
Schimbare Sediu Social                                                               450 Lei
Suspendare Activitate Firmă                                                     300 Lei
Adăugare Administrator                                                            450 Lei
Reducere Capital Social                                                             450 Lei
Cooptare Asociat                                                                       600 Lei
Retragere Asociat                                                                      600 Lei
Corectare Erori Materiale                                                        200 Lei
Autorizare Coduri CAEN                                                           200 Lei
Schimbare Cod CAEN PFA                                                        300 Lei
Radiere PFA                                                                                300 Lei
Schimbare Sediu PFA                                                                300 Lei
Suspendare PFA                                                                         300 Lei
Reluare Activitate PFA                                                             300 Lei
Prelungire Sediu PFA                                                                200 Lei
Schimbare Denumire PFA                                                       300 Lei
Actualizare Date O.N.R.C                                                       200 Lei
Certificat Constatator                                                                70 Lei
Adaugare coduri CAEN                                                              450 Lei